Wed­ding Expo — 2011

Wedding Expo - 2011

Alábbi képe­ink a 2011-​es menyasszony-​kiállításon készül­tek. Part­ne­re­ink:

Fotó: Héjja Béla (Kéz­di­vá­sár­hely, tel. 0743121828)

Ruhák: Prin­cess bride (Sep­si­szent­györgy, tel. 0727316270) és Tün­dér­vi­lág (Kéz­di­vá­sár­hely, tel. 0743121828)

Haj: Maresz (tel. 0742657702) és Réka (tel. 0740188458)

Éksze­rek: Kinga ékszer­bolt (Sep­si­szent­györgy, tel. 0742187083)

Nagyobb fel­bon­tá­sért kat­tint­son a képre!

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség