Csillámtetoválás

Az alábbi képek 2011 június 1.-én, a sep­si­szent­györ­gyi gyer­mek­na­pon készül­tek. Emese, Orsi és Andi kb. 200 gye­re­ket örven­dez­te­tett meg az álta­luk válasz­tott csil­lám­tetkó fel­vi­te­lé­vel. Nagyobb fel­bon­tá­sért kat­tints a képre!

Kap­cso­lódó cik­kek (1)

Arcfestés

Arc­fes­tés

A sep­si­szent­györ­gyi gyer­mek­napi ren­dez­vé­nyek kere­té­ben 2013 május 31-​én, pén­te­ken két hely­szí­nen: a Sugás Áru­ház előtt, vala­mint az Erzsé­bet park­ban arc­fes­tés­sel, illetve csil­lám­te­to­vá­lás­sal vár­juk a gyermekeket!

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség