Skin For­mer: “a ráncvasaló“

A Skin For­mer 4 in 1 készü­lék négy funk­ci­ója, illetve ezek kom­bi­ná­ci­ója biz­to­sítja a keze­lés ered­mé­nyes­sé­gét:

· ULTRAHANG

— Fokozza a nyi­rok­rend­szer keringését

— Erő­síti a kötőszöveteket

— Javít a vérkeringésen

— Akti­válja az anyagcserét

· GALVANIZÁCIÓ

— Elő­se­gíti a faggyú eltá­vo­lí­tá­sát a pórusokból

— Javítja a ható­anya­gok felszívódását

— Akti­válja az érrend­szert, elő­se­gíti a méregtelenítést

· ALA­CSONY FREK­VEN­CI­ÁJÚ STIMULÁCIÓ

— Az erek és az izom­zat sti­mu­lá­ci­ó­já­val javít az anyagcserén

— Elő­se­gíti a kollagén-​rostok újraképzését

— Javítja a bőr rugalmasságát

· INF­RA­VÖ­RÖS KEZELÉS

— Javítja az erek vér­el­lá­tá­sát és elő­se­gíti a véráramlást

— Javítja az oxigénfelvételt

— Akti­válja az anyagcserét

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség