Wed­ding Expo 2014

Emese egy meny­asszo­nyi smink­kel és két koszorúslány-​sminkkel, vala­mint az amatőr smin­ke­se­ket érté­kelő zsűri tag­ja­ként járult hozzá az expó sike­ré­hez. Meny­asszony­mo­dell: Beke Abi­gél, koszo­rús­lá­nyok: Györ­gyi­lyés Bar­bara és Bene­dek Hanna. Fotó: Héjja Bécó, Fekete Attila, Albert Levente. Kat­tint­son a képre nagyobb méretért!

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség