Nap­tár 2016

Naptár 2016

Nagy örö­münkre szol­gál, hogy a kéz­di­vá­sár­he­lyi Tün­dér­vi­lág Foto­s­tú­di­ó­val együtt készí­tett, Húszas évek… témájú 2016. évi Nap­tá­run­kat kará­cso­nyi aján­dé­kul adhat­juk hűsé­ges Ven­dé­ge­ink­nek.

Fotó: Héjja Bécó.

Model­lek: Beke Abi­gél, Majos Beáta.

Smink & Sty­ling: Beke Emese.

Design: Tün­dér­vi­lág Fotós­tú­dió, Kéz­di­vá­sár­hely. Print: Ang­elo Exp­ress, Sep­si­szent­györgy.

A fény­ké­pek szerzői jog­vé­de­lem alatt áll­nak. Nagyob­bí­tá­sért klikk a képre.

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség